Trang trại tuyệt vời, một nhà sản xuất các món salad rau thủy canh

Tuyệt vời Farm là tên thương hiệu của PT momen Agrikultura thành tai iwin mien phi  lập vào ngày 28, năm 1998. Đây là một thương hiệu của rau khí canh.

taiiwinsmienphi.com 

tai iwin mien phitai iwin mien phiPT momen Agrikultura hay tuyệt vời Farm là một Nhà sản xuất Salad Rau quả tốt nhất và Hydroponics Nước ép rau ở Indonesia Chế độ ăn uống và sức khỏe. Tuyệt vời trại công ty đầu tiên ở Indonesia để tận dụng hiệu ứng nhà kính thương mại để trồng rau bằng phương pháp khí canh. tai iwin mien phi Ý tưởng ban đầu “Fabulous Farm” xuất hiện bởi vì có một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp nông nghiệp ở Indonesia.Tải iWin 422 tai iwin mien phikinh doanh nông nghiệp chứng tỏ mình là suy thoái kinh tế các doanh nghiệp chứng minh khi họ phát triển trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn trong năm 1998. Các tiềm năng trở nên rõ tai iwin mien phi ràng sau khi nhìn thấy cách thức kinh doanh của nông nghiệp trong nước phát triển đã biến mình thành một tinh vi và hiện đại.Tải iWin 450

Post Comment