Chò cho tên lính vừa tới sát, Bỉnh bật ngưòi lên, cũng là lúc tên lính ngã đổ ngửa máy hút bụi

Đã quá trưa nhưng vẫn còn nhiều đám khói. Cậu Ba xuống nhà bảo với Bỉnh:
I Tôi ngại mai kia bọn giặc sẽ tràn đến đây cướp của, đốt nhà! Bây giò mổi. Tại các ngã tư đều có lính Phú Lãng cầm súng đứng canh.

Hai toán, có đến chục tên lính Tây, Tàu lẫn lộn, đi tuần ngược xuôi để trấn giữ con đưòng này. Dân ta chạy loạn vẫn qua được các ngã tư. Vậy em cõng cháu về ngay bây giò, qua được ngã tư Hàng Bài, Hàng Khay là yên chuyện!
Bé Thái lên sáu, sáng nay nghe súng. Bỉnh cõng bé trên lưng ra đi, suốt Hàng Ngang, Hàng Đào, cầu máy hút bụi Gỗ, máy hút bụi Hàng Dầu chẳng gặp một ai. Đi gần đến chùa Quan Thượng, thấy mấy người vừa đàn ông, đàn bà đi lại, họ bảo nhau:
1 Đến giờ giới nghiêm. Nghe nói máy rửa xe cấm đường nhưng Bỉnh cứ tiến đến máy rửa xe ngã tư. Từ
xa đã thấy tên lính Phú Lãng to cao như Bính, râu ria xồm xoàm, cầm súng cố cắm lưõi lê sáng loáng, Thấy có.

Bé Thái hoảng sợ, tay chân cứ quặp chặt vào mình chú Bỉnh. Cầm cây súng gắn lưõi lê trên tay, tên lính Phú lãng bưổc lại gần, giơ tay trái lên, không biết để đánh hay để. Bỉnh làm vẻ sợ hãi, càng cúi rạp xuống mà vái. Chò cho tên lính vừa tới sát, Bỉnh bật ngưòi lên, cũng là lúc tên lính ngã đổ ngửa. Thì ra Bỉnh cúi xuấng là để rút dao găm dắt ở thắt lưng, lừa lúc tên lính mất cảnh giác, nhanh như chớp, anh bật. Chạy gần đến chợ Hàng Bài mới thấy có loạt súng bắn theo, anh quay lại, nhìn về ngã tư Tràng Tiền, trong ánh đèn.

Nhưng Bỉnh đã hết lo, vì chạy được đến đây máy phát điện máy phát điện kể là an toàn rồi. Trong đêm tối, bọn giặc sợ bị phục kích, không dám xông xáo vào nơi đất lạ! Bỉnh lắng tai nghe ngóng, trong làn gió. Đầu canh hai, Bỉnh về tói Kẻ Om, cho bé Thái ngủ. Sáng sớm mai, sau khi lót dạ bằng mấy củ khoai, chú Bỉnh lại cõng bé Thái qua cầu Bà Đập về xóm Si.

Cụ Hàm Chương, bà Tư, mợ Ba thấy bé Thái đều mừng rỡ.

Post Comment